طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب

طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب

طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب

تعداد 6 قطعه فلزی در داخل این کارتن قرار میگرفت که همه فلزی بودند و میخواستیم بدون نیاز به فوم و … برای جلوگیره از ضربه زدن به محتویات دستگیره درب و همه لوازم را یکجا داشته باشیم

کل طراحی دیوایدر و قالب جعبه و طراحی و چاپ بسته بندی توسط طرح و نقش فرح منش انجام شده است

طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب
طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب
طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب
طراحی، چاپ و تولید جعبه دستگیره درب

دیدگاهتان را بنویسید