طراحی لوگو مواد غذایی سالم باجینه

طراحی لوگوی مواد غذایی باجینه

در این لوگو کلمه با که در ابتدای کلمه باجینه است بصورتی که نمایانگر مواد غذایی ارگانیک باشد و شبیه b انگلیسی هم باشد طراحی شده است

دیدگاهتان را بنویسید