عکاسی در ضدسرقت – عکاسی قطعات تولیدی کرج

عکاسی درب ضدسرقت برجسته عکاسی صنعتی کرج

عکاسی در ضدسرقت یکی از مشکلترین عکاسی ها در بین قطعات تولیدی است بخاطر اینکه یک سطح بسیار بزرگ و صاف دارد که انعکاس ها کار را خراب میکنند

  • طرح و نقش فرح منش با سابقه عکاسی از حداقل 1700 در طی 8 سال گذشته، تجربه کافی را در این زمینه به دست آورده است.
  • عکاسی های زیر در کارخانه تولیدی در کرج گرفته شده است.
  • عکاسی و طراحی و چاپ کاتالوگ در ضد سرقت 

دیدگاهتان را بنویسید