Tag Archives: عکاسی آبکروم

عکسبرداری از قطعات براق صیقلی منعکس کننده تصویر : فلزی کروم

دستگیره درب چوبی سهند عکاسی توسط فرح منش

عکسبرداری از قطعات براق صیقلی منعکس کننده تصویر : فلزی کروم عکاسی از قطعات آبکروم شده براق در کرج (عکاسی قطعه براق سیلور یا استیل و یا کروم شده در کرج) راههایی که ما برای عکاسی از اشیا بسیار بازتابنده (بازتابنده)به شدت بازتابنده(بازتابنده)به کار می‌بریم. از آنجا که شی بسیار انعکاس‌دهنده است، هیچ نیازی نیست که خود شی را روشن کنیم چون هیچ […]