Tag Archives: عکاسی واحد تولیدی

عکاسی معماری ساختمان مرکزی کارخانه درنا

عکاسی معماری نمای پروژه ساختمانی و تجاری ساختمان مرکزی درنا گروه مهندسین معماری سی سی عکاسی توسط فرح منش

در عکاسی معماری و کارخانه درنا که به سفارش شرکت مهندسی معماری سی سی انجام شد تنها راه عکاسی قرار گرفتن در کناره اتوبان تهران – کرج بود که کم خطر نبود. این عکسای معماری نمونه ای از عکاسی هزاران پروژه ای است که برای گروه مهندسین سی سی انجام شده است.