Tag Archives: کشاورزی

طراحی بسته بندی محصولات کشاورزی

طراحی بسته بندی محصولات کشاورزی ، طراحی کارتن

طراحی بسته بندی محصولات کشاورزی استفاده از رنگ بنفش، سورمه ای و طوسی، کارتن لمینیتی تخصصی ترین مرکز طراحی و چاپ و بسته بندی محصولات کشاورزی و سموم و آفات نباتی جهت صادرات و مصارف داخلی  

طراحی جعبه کود آهن کلاته

طراحی جعبه کود آهن کلاته

طراحی جعبه کود آهن کلاته استفاده از رنگهای زنگ آهن که همخوانی با ماهیت محصول دارد.

طراحی کارتن سموم دفع آفات نباتی

طراحی کارتن سموم دفع آفات نباتی

طراحی کارتن سموم دفع آفات نباتی استفاده از ریشه در طرح و رنگهای پر رنگ هشدار دهنده برای سموم و آفات نباتی همراه با جلوه زیبایی که به کارتن میدهد مناسب خواهد بود