طراحی لوگو شرکت حمل و نقل بین المللی (تانکر سوخت)

لوگوی شرکت حمل و نقل بین المللی فرست ران لوگو شرکت تانکر حمل سوخت فرست ران

طراحی لوگو شرکت حمل و نقل بین المللی فرست ران
طراحی لوگوی تانکر فرست ران

در طراحی این لوگو ار نیمرخ یوزپلنگ ایرانی استفاده شده است و سعی شده شبیه تانکر هم در بیاید.

 

دیدگاهتان را بنویسید