طراحی انواع جلد کتاب، دفترچه، سررسید بهمراه چاپ جلد سخت و لمینیتی و سیمی

نمونه جلد کتاب اجرا شده توسط طرح و نقش فرح منش

به این نوشته امتیاز دهید