طراحی و چاپ کارتن مادر ضربه گیر آسانسور

کارتن مادر ضربه گیر آسانسور

طراحی و چاپ کارتن مادر ضربه گیر آسانسور

استفاده از کارتن 5 لا رویه کرافت برای مقاوت بیشتر و زیبایی در چاپ در عین سادگی طرح و استفاده از چاپ مستقیم روی کارتن

کارتن مادر ضربه گیر آسانسور
کارتن مادر ضربه گیر آسانسور
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه کارتن ضربه گیر آسانسور
طراحی و چاپ بسته بندی جعبه کارتن ضربه گیر آسانسور

دیدگاهتان را بنویسید