طراحی کاتالوگ درب ضد سرقت آپادر

کاتالوگ درب ضدسرقت آپادر

طراحی و چاپ کاتالوگ درب ضدسرقت آپادر

عکاسی درب ها توسط فرح منش

طراحی لوگو توسط فرح منش

طراحی کاتالوگ درب از نظر رنگ آمیزی درب و اینکه در چاپ خوب دیده شود جزو کارهای سخت در طراحی است که بیشترین زمان را تصحیح رنگهای درب برای چاپ میبرد.

دیدگاهتان را بنویسید