طراحی کارتن سموم دفع آفات نباتی

طراحی کارتن سموم دفع آفات نباتی

طراحی کارتن سموم دفع آفات نباتی

استفاده از ریشه در طرح و رنگهای پر رنگ هشدار دهنده برای سموم و آفات نباتی همراه با جلوه زیبایی که به کارتن میدهد مناسب خواهد بود

دیگر نمونه های طراحی جعبه

دیدگاهتان را بنویسید