طراحی کارتن چرخ خیاطی

طراحی کارتن بسته بندی چرخ خیاطی

طراحی کارتن های چرخ خیاطی برندهای kahler , delmonti , cross , nasa electric , hogaro, hardstone, silver, vitara
به سفارش شرکت جان و مه (ژانومه)

استفاده از گل در طراحی های لیبل ها و کارتن های این چرخ خیاطی ها نشاط آور و معمولا جلب توجه خانم ها را به خود بیشتر جلب می‌نماید که به سفارش مشتری ما اینگونه طراحی کردیم.

دیدگاهتان را بنویسید